Samen bruggen bouwen in Brugge

Samen met nieuwkomers creëren we een ‘vrijhaven’, een ‘vaste aanlegplaats’ waar ontmoeting en verbinding tussen mensen mogelijk is. Is er een betere plek om die ambitie waar te maken dan op een woonboot? Mensen die een lange weg aflegden, komen er op adem en op krachten en zetten er hun talenten in.  We gebruiken hiervoor de polyvalente ontmoetingsruimte van de spits Taranta en werken samen met verschillende partners, vrijwilligers en de buurt. Ons doel? Via sociale, culturele en artistieke activiteiten zoals theater, muziek, dans, typische maaltijden, lezingen, tentoonstellingen, enz. actief bijdragen tot een wereld waarin iedereen -ook andere kansengroepen zoals mensen in armoede- een plaats heeft, zich erkend weet, zich gelijkwaardig kan voelen en zich bewust wordt van onderlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoordelijkheid. Om als actief burger te kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzamere samenleving. Zijn -door verregaande veranderingen in de structuur van de samenleving- begrippen als integratie en inburgering trouwens niet van toepassing op de hele samenleving? 

Ons project wil bruggen bouwen tussen mensen die op spreekwoordelijke eilandjes wonen, we zetten het schip in om deze met elkaar te verbinden. Voor mensen met een traumatische ervaring op de Middellandse Zee levert dit bootproject misschien wel een bijdrage in de verwerking hiervan. Vanuit een bezorgdheid voor het milieu willen we -op langere termijn- zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energie en het ecologisch bewustzijn prikkelen.

Vzw Taranta is een vzw met volledige rechtspersoonlijkheid – Ondernemingsnummer: 0728.526.715 in de kruispuntbank. Zetel: Kruisvest 11A , 8000 Brugge, België.

Wil u ons steunen? Giften zijn welkom op rekeningnummer BE71363192072669 op naam van vzw Taranta. Hartelijk dank!